…. en pina att jobba för mycket! Men snart är rapportskrivandet klart….och då…..kommer stickorna att sticka igen…smiley